USD/JPY phiên Mỹ ngày 10 tháng 05 năm 2018


Biểu đồ H1 xác nhận Mô hình kênh hướng lên, đã  vượt mức hỗ trợ ngày 10 tháng 5 năm 2018. 

Xu hướng USD/JPY  phiên Mỹ ngày 10 tháng 05 năm 2018

Dự đoán giá có chiều hướng đi xuống về vùng 109.3576

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here