EUR/USD cuối phiên Mỹ ngày 9 tháng 05 năm 2018


Mô hình Big Movement được xác định  tại thời điểm 21h30p giờ Việt Nam cho thấy xu hướng  EUR/USD tăng.

Đích:                           1.1916
Biểu đồ:                      H1, 8 nến
Xác suất:                     Cao
Mục tiêu hoàn thành: 4 giờ kế tiếp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here