EUR/USD phiên Châu Á, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Biểu đồ Nến H1, cho thấy Mô hình kênh hướng lên vẫn trong quá trình hình thành. Biến động giá có chiều hướng đi xuống vùng hỗ trợ. 
Mức đích 1.1854 trong vòng 7 giờ tới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here