Tùy chọn nhị phân là gì

Tùy chọn nhị phân là công cụ tài chính ngắn hạn dựa trên câu hỏi có / không đơn giản. Nó là một công cụ tài chính cho phép bạn dự đoán nếu giá thị trường của một tài sản sẽ tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian hết hạn có thể dao động từ một phút đến một số ngày, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Tùy chọn nhị phân ngoài Hoa Kỳ có cách tích về lợi nhuận, khối lượng và hình thức có thể khác. Trong trường hợp này chúng ta nói đến nền tảng nhị phân của Grandcapital Broker:
Tùy chọn nhị phân có ba thành phần:

1. Thị trường bên dưới
Giá tùy chọn nhị phân dựa trên thị trường cơ bản. Thị trường đó có thể là một chỉ số chứng khoán trong tương lai, một mặt hàng như vàng hoặc dầu thô, một cặp ngoại hối như EUR / USD …..

 2. Giá tấn công
Mỗi hợp đồng nhị phân đều có giá tấn công riêng, đó là mức giá bạn nghĩ thị trường sẽ cao hơn hoặc thấp hơn khi hết hạn.


3. Ngày hết hạn và thời gian
Ngày hết hạn và thời gian là khi giao dịch trên tùy chọn nhị phân dừng lại. Nếu bạn vẫn đang nắm giữ một vị trí vào lúc hết hạn, bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản thanh toán lợi nhuận tối đa là 86% /tổng số vốn  đầu tư ban đầu hoặc bạn sẽ mất vốn đầu tư đó.

 Ví dụ: Một hợp đồng tùy chọn nhị phân bằng vàng có thể được gọi

 • Vàng (tháng 11)> 1209.00 (4:15 chiều)
 • Điêu này có nghĩa là: Thị trường cơ bản là tương lai vàng tháng 11 (giao dịch trên CME)
 • Giá nhập là $ 1209,00 / ounce;
 • Thời gian hết hạn là 4:15 tối hôm nay; 
 • Khối lượng nhập của bạn là 100 Đô la, tỷ lệ xuất chi (Lợi nhuận) là 85%;
 • Nếu giá vàng kỳ hạn tháng 11 trên 1209 lúc 4:15 chiều, người mua tùy chọn nhị phân lợi nhuận 85% là 85 Đô la và người bán sẽ lỗ 100 Đô la. Nếu tương lai vàng ở mức dưới 1209, người bán sẽ nhận được 85% là 85 Đô la  và người mua lỗ 100 Đô la.

Tùy chọn nhị phân hoạt động như thế nào?

Tùy chọn nhị phân tập trung mỗi giao dịch vào một câu hỏi có / không đơn giản
Tất cả các tùy chọn nhị phân đều dựa trên cùng một loại câu hỏi có / không về thị trường cơ bản như vậy:

 • Giá vàng tương lai có cao hơn 1209 lúc 4:15 chiều không? Có hay không?
 • Tỷ giá EUR / USD có cao hơn 1.1500 lúc 4:15 chiều Thứ Sáu không? Có hay không?
 • Nếu bạn nghĩ rằng câu trả lời là có, bạn mua tùy chọn nhị phân.
 • Nếu bạn nghĩ rằng câu trả lời là không, bạn bán tùy chọn nhị phân.
 • Vào thời điểm hết hạn , bất kỳ người nào là chính xác, người mua hoặc người bán, sẽ nhận được toàn bộ giá trị lợi nhuận tối đa là 86% của tùy chọn. Nhà giao dịch khác mất 100% vốn ký quỹ ban đầu.

Tuy nhiên, trước khi hết hạn, giá của tùy chọn nhị phân sẽ tăng lên khi các nhà giao dịch phản ứng với sự dịch chuyển của giá trong thị trường cơ bản. Trong thời gian đó trước khi hết hạn, bạn có thể mua và bán nhị phân giống như cách bạn giao dịch bất kỳ công cụ nào khác: mua thấp, bán cao.

Tùy chọn nhị phân cho phép bạn giao dịch với nhiều thị trường:

 • Thiết kế đơn giản, linh hoạt của các tùy chọn nhị phân giúp chúng phù hợp với nhiều thị trường, bao gồm chỉ số chứng khoán và tương lai hàng hóa, cặp ngoại hối;
 • Bạn có thể giao dịch tất cả các loại tài sản đó từ một tài khoản và kết hợp chúng trong bất kỳ chiến lược nào;
 • Bạn có thể sử dụng các nền tảng giao dịch như MT4, Webtrader, Webtradeclassic
 • Bạn có thể sử dụng tùy chọn nhị phân để khám phá vàng, dầu thô và các giao dịch hàng hóa khác theo cách có chi phí thấp với rủi ro giới hạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here