Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023

Học forex

Mô hình nến Bullish Engulfing và Bearish Engulfing

-
Mô hình nến Bullish Engulfing Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai...

Chiến lược giao dịch theo Inside Bar

-
Inside Bar là một trong những mẫu hình ưa thích của tôi khi giao dịch theo Price Action. Nó là một chiến lược có...

Luyện thành thục 3 mô hình Price Action này là chiến thị trường tốt

-
Bài viết này giới thiệu ba chiến lược giao dịch price action gồm pin bar, inside bar và fakey. Những mẫu hình này tuy đơn giản nhưng rất...

Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

-
Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và...

Chiến Lược Giao Dịch Inside Bar

-
Mô hình Inside Bar ( mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu ) Mẫu hình inside bà là 1...

Bài viết mới nhất