Các khái niệm cơ bản trong thị trường ngoại hối FOREX (Phần 2)

Henry

2. Khái niệm về PIP – LOT

a. PIP là gì?

Khi tỷ giá tăng hay giảm 1 khoảng rất nhỏ gọi là pip. Một pip thường là số thập phân thứ 4 (0,0001)

Đối với Yên Nhật, 1 pip là số thập phân thứ 2 (0,01). Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong các cặp tiền chính (cặp tiền có USD).

Nếu nhà đầu tư mới bắt đầu còn chưa hiểu rõ về PIP cũng như cách tính toán, đừng quá lo lắng vì tất cả các sàn đều hỗ trợ việc tính toán Lời/lỗ tự động và chính xác.

b. LOT là gì?

Giao dịch Forex được thực hiện theo đơn vị LOT. 1 lot chuẩn có giá trị = 100.000 USD. Như bạn đã biết, mỗi thay đổi nhỏ nhất của tỉ giá được đo bằng đơn vị Pip, và để giao dịch tạo ra những khoản lời/lỗ đáng kể, chúng ta cần giao dịch với một khối lượng tiền lớn.

Giả sử bạn giao dịch 1 lot có giá trị 100.000 USD. Chúng ta thử tính vài ví dụ xem khi giao dịch khối lượng 1 lot, thì 1 pip có giá trị thế nào:

USD/JPY có tỉ giá 119.90(.01 / 119.90) x $100,000 = $8.34 mỗi pip

USD/CHF có tỉ giá 1.4555(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 mỗi pip

3. Đòn bẩy tài chính

Trong giao dịch Forex, sử dụng đòn bẩy mang lại cho các nhà giao dịch khả năng thực hiện các giao dịch lớn với số tiền hạn chế. NatureForex hiện chọn cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho tất cả khách hàng và thay đổi mức đòn bẩy tài chính tối đa thành 1: 1000 trên tài khoản giao dịch Forex.

Mỗi tài khoản sẽ có đòn bẩy mặc định theo số tiền trong số dư của họ. Và đòn bẩy sẽ được tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm do số dư số dư được cập nhật của tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian thực.

Tỷ lệ đòn bẩy tại Nature Forex

Tuấn Hải – 0962086597

Đăng kí tìm hiểu FX:
https://goo.gl/forms/okYgaTzSZlq6rEu62
Đăng ký mở tài khoản giao dịch Forex:
https://goo.gl/forms/zv3aAtZdTeLyed6s2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here