Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023

Phân tích kỹ thuật

USD/JPY phiên Mỹ ngày 10 tháng 05 năm 2018

-
Biểu đồ H1 xác nhận Mô hình kênh hướng lên, đã  vượt mức hỗ trợ ngày 10 tháng 5 năm 2018. 

EUR/USD phiên Châu Á, ngày 11 tháng 05 năm 2018

-
Biểu đồ Nến H1, cho thấy Mô hình kênh hướng lên vẫn trong quá trình hình thành. Biến động giá có chiều...

USD/JPY phiên Mỹ ngày 10 tháng 05 năm 2018

-
Biểu đồ H1 xác nhận Mô hình kênh hướng lên, đã  vượt mức hỗ trợ ngày 10 tháng 5 năm 2018. 

EUR/USD cuối phiên Mỹ ngày 9 tháng 05 năm 2018

-
Mô hình Big Movement được xác định  tại thời điểm 21h30p giờ Việt Nam cho thấy xu hướng  EUR/USD tăng.

Luyện thành thục 3 mô hình Price Action này là chiến thị trường tốt

-
Bài viết này giới thiệu ba chiến lược giao dịch price action gồm pin bar, inside bar và fakey. Những mẫu hình này tuy đơn giản nhưng rất...

Chiến Lược Giao Dịch Inside Bar

-
Mô hình Inside Bar ( mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu ) Mẫu hình inside bà là 1...

Bài viết mới nhất