USD/JPY phiên Mỹ ngày 10 tháng 05 năm 2018

Biểu đồ H1 xác nhận Mô hình kênh hướng lên, đã  vượt mức hỗ trợ ngày 10 tháng 5 năm 2018. 

Dự đoán giá có chiều hướng đi xuống về vùng 109.3576

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here