Dầu tăng nhẹ trước triển vọng nguồn cung

/
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ vào ngày…

Dầu suy yếu khi sản lượng tại Mỹ tăng

/
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm…