Vàng thế giới tăng lên đỉnh mới trong nhiều tháng

/
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ…

Dầu tăng liền 3 phiên

/
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng…

Tổng hợp các tin tức đáng chú ý ngày hôm qua 15-10

/
Chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ mở cửa giảm…