Vàng thế giới suy yếu khi đồng USD tăng mạnh

/
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ…