Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 10/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1285-1284 cắt…

Thông tin thị trường ngày 8/11

/
1. Giá dầu phục hồi khi OPEC tái khẳng định cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 8/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1283-1282 cắt…

Thông tin thị trường ngày 4/11

/
1. Brexit nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn Theo phán…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 4/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1300-1301 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 3/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1296-1297…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 2/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1285-1286 cắt…

Chương trình quà tặng đầu tháng 11 tại Natureforex

/
- Tài khoản mở mới từ 1000usd trở lên: khách hàng…

Thông tin thị trường ngày 01/11

/
1. USD hạ giá do FBI tái điều tra bà Hillary Clinton…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 01/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1275-1276 cắt…