Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 19/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1317-1316 dừng…

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/9

/
1. USD lên cao nhất 2 tuần do đồn đoán Fed sớm…

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/9

/
1. Giá vàng xuống thấp nhất 2 tuần trước thềm…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 16/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1318-1317 dừng…

Thông tin thị trường ngày 15/9

/
1. Giá vàng hồi phục, chấm dứt mạch giảm 5 phiên…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 15/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1320-1321 dừng…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 14/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1323-1322 dừng…

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/9

/
1. USD lên cao nhất 1 tuần với dự đoán Fed…

Thông tin thị trường ngày 13/9

/
1. USD giảm khi viễn cảnh lãi suất mờ nhạt: USD…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 13/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1326-1327 dừng…