Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 13/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1326-1327 dừng…

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/9

/
1. Giới phân tích dự đoán giá vàng tuần tới…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 12/09/2016

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1333-1332 dừng…