Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 11/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1260-1259 cắt…

Thông tin thị trường ngày 11/10

/
1. USD tăng, bảng Anh giảm khi viễn cảnh kinh tế Anh…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 10/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1257-1258 cắt…

Thông tin thị trường ngày 8/10

/
1.Giá vàng giảm phiên thứ 9, tiếp tục nằm đáy…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 7/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1261-1260 cắt…

Thông tin thị trường ngày 7/10

/
1. USD lên cao nhất 2 tháng trước thềm báo cáo việc…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 6/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1270- 1269 cắt…

Thông tin thị trường ngày 6/10

/
1. USD lên cao nhất một tháng so với yên: USD phiên…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 5/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1273-1272 …

Thông tin thị trường ngày 5/10

/
1. USD bật tăng do bán tháo bảng Anh và yên: USD phiên…