Thông tin thị trường ngày 17/10

/
1. USD tăng sau số liệu bán lẻ của MỹUSD tăng sau…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 17/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1254-1253 cắt…

Thông tin thị trường ngày 14/10

/
1. USD rơi khỏi đỉnh 7 tháng sau số liệu kinh tế…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 14/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1255-1256 cắt…

Thông tin thị trường ngày 13/10

/
1. USD lên cao nhất 7 tháng trước viễn cảnh Fed nâng…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 13/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1254-1253 …

Thông tin thị trường ngày 12/10

/
1. USD lên cao nhất 7 tháng trước viễn cảnh Fed nâng…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 12/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1260-1259 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 11/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1260-1259 cắt…

Thông tin thị trường ngày 11/10

/
1. USD tăng, bảng Anh giảm khi viễn cảnh kinh tế Anh…