Thông tin thị trường ngày 16/11

1. Giá vàng thế giới chấm dứt ba phiên giảm giá…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 16/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1230-1229 cắt…

Thông tin thị trường ngày 15/11

/
1. Vàng chênh 3 triệu: Nỗi lo làm giá, cẩn thận lỗ…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 15/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1230-1229 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 14/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1224-1222 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 11/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1268-1267 cắt…

Thông tin thị trường ngày 10/11

/
1. Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ Donald Trump…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 10/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1285-1284 cắt…

Thông tin thị trường ngày 8/11

/
1. Giá dầu phục hồi khi OPEC tái khẳng định cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 8/11

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1283-1282 cắt…