Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 31/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1272-1273 cắt…

Thông tin thị trường ngày 28/10

/
1. Mỹ bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Liên…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 28/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1268-1267 cắt…

Thông tin thị trường ngày 27/10

/
1. Giá USD hôm qua ngày 26/10: Giá USD quay đầu giảm…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 27/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1268-1267 cắt…

Thông tin thị trường ngày 26/10

/
1. Vàng đảo chiều tăng giá lên gần mức cao nhất…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 26/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1271-1272 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 25/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1265-1264 cắt…

Thông tin thị trường ngày 24/10

/
1. USD chạm đỉnh 7 tháng: Giá USD ngày 21/10 ghi điểm…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 24/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1264-1265 cắt…