Rầm rộ gom mua, giá vàng sẽ lập kỷ lục mới?

/
Đầu tuần này, giá vàng chững lại sau một tuần…