Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 17/12/2016

Điểm xoay: 1,0450. Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0450 với mục tiêu 1,0400 & 1,0365. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0450, có thể tới 1,0470 & 1,0510. Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,0450 giới hạn khả năng tăng giá.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *